Za pomocą klawiatury

Okno otrzyma klawiatury w postaci wiadomości naciśnięcia klawiszy i znaków wiadomości. Pętla komunikatów związanych z okna musi zawierać kod do tłumaczenia klawiszy wiadomości do odpowiedniej wiadomości znaków. Jeśli okno wyświetla klawiatury na swoim obszarze klienta, należy tworzenie i wyświetlanie daszek wskazujące położenie, gdzie zostanie wprowadzony następnego znaku. W poniższych sekcjach opisano kod zaangażowanych w otrzymaniu, przetwarzanie i wyświetlanie klawiatury:

Index