Kody klucza wirtualnego opisane

Parametr wParam wiadomości klawiszy zawiera kod klucza wirtualnego klucza, który został nacionięciu lub zwolnieniu. Procedurę okna procesów lub pomija komunikat naciśnięcie klawisza, w zależności od wartości kod klucza wirtualnego.

Procedura typowe okno przetwarza tylko niewielki podzbiór wiadomości klawiszy, że odbiera i ignoruje dalszy. Na przykład procedurę okna może przetwarzać tylko WM_KEYDOWN klawiszy wiadomości i tylko te, które zawierają kody wirtualnego klucza dla kluczy ruch kursora, klawisze shift (również nazywany kontrolą klawisze) i klawiszy funkcyjnych. Procedurę typowe okna nie może przetwarzać komunikatów klawiszy z klawiszy znaków. Zamiast tego używa funkcji TranslateMessage aby przekształcić wiadomość wiadomości znaków. Aby uzyskać więcej informacji o TranslateMessage i charakter wiadomości, zobacz Wiadomości znaków.

Index