GetKeyboardLayout

Funkcja GetKeyboardLayout pobiera układ aktywny język klawiatury dla określonego wątku. Jeżeli parametr dwLayout jest równy zero, zwracany jest układ aktywnym wątku.

(HKL GetKeyboardLayout DWORD  dwLayout / / wątku identyfikator);
 

Parametry

dwLayout
Identyfikuje wątku do kwerendy lub wynosi zero dla bieżącego wątku.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest uchwyt układ klawiatury dla wątku. Niższe słowo zawiera identyfikator języka dla języka i wyższe słowo zawiera urządzenia obsługę fizyczny układ klawiatury.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcje klawiatury, ActivateKeyboardLayout, funkcji CreateThread:, LoadKeyboardLayout

Index