WM_GETHOTKEY

Aplikacja wysyła komunikat WM_GETHOTKEY w celu określenia gorąco klucza skojarzonego z okna.

WM_GETHOTKEY wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest kod klucza wirtualnego i modyfikatorów klawisz dostępu, lub NULL jeśli nie klawisz dostępu jest skojarzone z okna. Kod klucza wirtualnego w bajcie wartość zwracany i modyfikatory są w bajcie. Modyfikatory może być kombinacją następujących flag.

Wartość Znaczenie
HOTKEYF_ALT Klawisz ALT
HOTKEYF_CONTROL Klawisz CTRL
HOTKEYF_EXT Klucz rozszerzony
HOTKEYF_SHIFT Klawisz SHIFT

Uwagi

Te klawisze są niezwiązane z gorących Klucze ustawiane przez funkcję RegisterHotKey .

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, komunikaty wejściowe klawiatury, RegisterHotKey, WM_SETHOTKEY

Index