Wiadomości znak niesystemowych

Procedurę okna można otrzymywać czterech komunikatów, inny znak, w tym używając funkcji, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHARi WM_SYSDEADCHAR. Funkcja TranslateMessage generuje wiadomość używając funkcji lub WM_DEADCHAR podczas przetwarzania wiadomości WM_KEYDOWN . Podobnie generuje komunikat WM_SYSCHAR lub WM_SYSDEADCHAR podczas przetwarzania wiadomości WM_SYSKEYDOWN.

Aplikacja, która przetwarza klawiatury zazwyczaj ignoruje wszystkie oprócz przekazywania wszelkich innych wiadomości do funkcji DefWindowProc wiadomości używając funkcji. System używa komunikatów WM_SYSCHAR i WM_SYSDEADCHAR do wdrożenia menu symboli.

Parametr wParam wszystkich znaków wiadomości zawiera kod znaku znakowy klucz, który został naciśnięty. Wartość kodu znaku zależy od klasy okno okna odbierania wiadomości. Jeśli wersja Unicode funkcję RegisterClass był używany do rejestrowania klasy okna, system zawiera znaki Unicode do wszystkich okien tej klasy. W przeciwnym razie system zawiera kody znaków ASCII. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Unicode i zestawy znaków.

Zawartość parametru fikcyjnymi wiadomości znaków są identyczne z zawartości parametru fikcyjnymi wiadomości klucza dół, która została przetłumaczona produkować wiadomości znaków. Aby uzyskać informacje zobacz Flag wiadomości klawiszy.

Index