GetKeyboardLayoutList

Funkcja GetKeyboardLayoutList pobiera uchwyty układ klawiatury odpowiadający bieżącego zestawu ustawień regionalnych w systemie. Funkcja kopiuje uchwyty na dany bufor.

(UINT GetKeyboardLayoutList int  nBuff, / / rozmiar buforu w elementu tablicyHKL DALEKO* lpList / / buforu dla dojścia układ klawiatury);
 

Parametry

nBuff
Określa maksymalną liczbę uchwytów, które bufor może przechowywać.
lpList
Wskaźnik do buforu, który odbiera tablicy dojść do układu klawiatury.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest liczba dojść układ kopiowane do buforu lub, jeżeli nBuff jest równe zero, wartość zwracany jest rozmiar elementów tablicy, buforu potrzebne do otrzymywania wszystkie bieżące dojścia układu.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, GetKeyboardLayout

Index