Przetwarzanie wiadomości znaków

Procedurę okna powoduje wyświetlenie komunikatu znaku, gdy funkcja TranslateMessage tłumaczy kod klucza wirtualnego, odpowiadającą kluczowi znaków. Wiadomości znaków są używając funkcji, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHARi WM_SYSDEADCHAR. Procedura typowe okno ignoruje wszystkie wiadomości znaków z wyjątkiem używając funkcji. Funkcja TranslateMessage generuje wiadomości używając funkcji, kiedy użytkownik naciśnie dowolny z następujących klawiszy:

Gdy procedura okno odbiera wiadomości używając funkcji , powinna zbadać kod znaku, który towarzyszy komunikatu, aby określić sposób przetwarzania znaków. Kod znaku jest w parametrze wParam wiadomości.

Poniższy przykład przedstawia ramy procedury okna że Typowa aplikacja używa odbierać i przetwarzać komunikaty znaków.

sprawa używając funkcji: przełącznik (wParam) {Sprawa 0x08: / / procesu backspace. 
           
          podział; 
 
        Sprawa 0x0A: / / procesu wysuwu wiersza. 
           
          podział; 
 
        Sprawa 0x1B: / / procesu ewakuacji. 
          
          podział; 
 
        Sprawa 0x09: / / procesu tabulator. 
           
          podział; 
 
        Sprawa 0x0D: / / procesu powrotu karetki. 
           
          podział; 
 
        Domyślnie: / / procesu wyświetlanej znaków. 
           
          podział; 
      } 

 

Index