UnloadKeyboardLayout

Funkcja UnloadKeyboardLayout usuwa układ klawiatury.

(BOOL UnloadKeyboardLayout HKL  hkl / / dojście do układu klawiatury);
 

Parametry

hkl
Dojście do układu klawiatury, aby zwolnić.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Funkcja może się nie powieść z następujących powodów:

Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Systemu Windows 95: UnloadKeyboardLayout nie może zwolnić układ klawiatury domyślne. Gwarantuje to, że zestawu odpowiedni znak jest zawsze dostępna dla użytkownika o wpisanie polecenia powłoki lub nazw systemu plików.

Systemu Windows NT: UnloadKeyboardLayout można zwolnić układ klawiatury domyślne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, ActivateKeyboardLayout, GetKeyboardLayoutName, LoadKeyboardLayout

Index