Za pomocą daszek

Okno, w którym odbiera klawiatury zwykle wyświetla znaki użytkownik wpisze w obszaru okna klienta. Okno należy użyć znaku daszka wskazujące położenie na obszarze klienta, w którym pojawi się następny znak. Okna powinny również tworzenie i wyświetlanie daszek po odebraniu klawiaturę, ukryć i zniszczyć daszek, gdy traci fokus. Okno można wykonać tych czynności przetwarzania wiadomości WM_SETFOCUS i WM_KILLFOCUS . Aby uzyskać więcej informacji na temat znaków daszka zobacz daszka.

Index