Klawiatura Accelerator wiadomości

Następujące komunikaty są używane z akceleratorów.

WM_COMMAND
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCHAR
WM_SYSCOMMAND

Index