Niszczenie zasobów Accelerator tabeli

System automatycznie niszczy akceleratora tabeli zasobów załadowane przez funkcję LoadAccelerators , usuwanie zasobu z pamięci, po zamknięciu aplikacji.

Index