Przy użyciu tabeli Accelerator utworzonych w czasie wykonywania

Win32 API umożliwia utworzenie tabel akceleratora w czasie wykonywania. Oto czynności związanych z tworzeniem i używania tabeli akceleratora w czasie wykonywania:

Index