Tworzenie tabeli Accelerator

Pierwszym etapem tworzenia tabeli akceleratora w czasie wykonywania jest wypełnianie tablicy ACCEL struktur. Każdej budowli w tablicy definiuje akcelerator w tabeli. Akcelerator definicja obejmuje flag, jego klucz i jego identyfikator. Struktura ACCEL ma następującą postać.

element TypeDef struct tagACCEL {/ / accl BAJT fVirt; 
    SŁOWO klucz; 
    Program WORD cmd; 
} ACCEL 

 

Klawiszy skrótu można zdefiniować przez określenie kodu znaku ASCII lub klucza wirtualnego członka klucz struktury ACCEL . Jeśli zostanie określony kod klucza wirtualnego, najpierw musi zawierać flaga FVIRTKEY członka fVirt ; w przeciwnym razie system interpretuje kod jako kod znaku ASCII. Można dołączyć flagę FCONTROL, FALT lub FSHIFT, lub wszystkie trzy, połączyć z klawiszy ctrl, alt lub shift key.

Aby utworzyć tabelę akceleratora, przekazać adres tablicy ACCEL struktur do funkcji CreateAcceleratorTable . CreateAcceleratorTable tworzy tabelę akceleratora, a zwraca uchwyt do tabeli.

Index