Przetwarzanie wiadomości WM_COMMAND

Kiedy używany jest akcelerator, określone w funkcji TranslateAccelerator okno odbiera wiadomość WM_COMMAND lub WM_SYSCOMMAND . Słowo bity parametr wParam zawiera identyfikator przyspiesznik. Procedurę okna sprawdza identyfikator odpowiednio ustalić źródła procesu wiadomości i wiadomości WM_COMMAND.

Zazwyczaj Jeśli akcelerator odnosi się do elementu menu w aplikacji, przyspieszenia i element menu są przypisane tym samym identyfikatorze. Jeśli użytkownik chce wiedzieć, czy dana wiadomość WM_COMMAND został wygenerowany przez akcelerator lub element menu, można sprawdzić wyraz wysokich numerach parametru wParam . Jeśli akcelerator generowana wiadomość, program word wysokich numerach jest 1; Jeśli element menu wygenerowany komunikat, program word wysokich numerach wynosi 0.

Index