WM_INITMENUPOPUP

Gdy rozwijanego menu lub podmenu ma zamiar stają się aktywne, wysyłana jest wiadomość WM_INITMENUPOPUP. Pozwala to aplikacja do modyfikowania menu, zanim zostanie wyświetlony bez zmieniania całe menu.

WM_INITMENUPOPUP hmenuPopup = wParam (HMENU);         / / dojście do podmenu
uPos = LOWORD(lParam) (UINT);        / elementu podmenu pozycja fSystemMenu = HIWORD(lParam) (wartość logiczna); / / menu Okno Flaga 

 

Parametry

hmenuPopup
Wartość wParam. Dojście do okna rozwijanego menu lub podmenu.
uPos
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa od zera względne położenie elementu menu, który otwiera rozwijanego menu lub podmenu.
fSystemMenu
Wartość słowa wysokich numerach fikcyjnymi. Określa, czy menu rozwijanego menu okno (znany również jako menu systemowe lub menu sterowania). Jeśli menu jest menu okno , ten parametr ma wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd skróty klawiaturowe, wiadomości skrótu klawiaturowego, WM_INITMENU

Index