Przy użyciu zasobu Accelerator tabeli

Najczęstszym sposobem aby dodać obsługę pedału przyspieszenia do aplikacji z systemu Win32 jest zawiera zasób akceleratora tabeli z pliku wykonywalnego aplikacji i następnie obciążenie zasobów w czasie wykonywania. Kroki związane ze stosowaniem zasób akceleratora tabeli są następujące: