WM_INITMENU

Gdy menu ma stają się aktywne, wysyłana jest wiadomość WM_INITMENU. Występuje, gdy użytkownik kliknie element na pasku menu lub naciśnie klawisz menu. Pozwala to na wniosku o zmianę w menu, przed wyświetleniem.

 WM_INITMENU hmenuInit = wParam (HMENU); / / dojście do menu, aby zainicjować 

 

Parametry

hmenuInit
Wartość wParam. Dojście do menu aby zainicjować.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

WM_INITMENU wiadomość jest wysyłana tylko wtedy, gdy menu po raz pierwszy jest dostępna; tylko jeden WM_INITMENU wiadomości jest generowana dla każdej dostępu. Na przykład przesunięcie wskaźnika myszy w kilku elementów menu podczas przytrzymanie wciśniętego przycisku nie generuje nowe wiadomości. WM_INITMENU nie dostarcza informacji na temat elementów menu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd skróty klawiaturowe, wiadomości skrótu klawiaturowego, WM_INITMENUPOPUP

Index