DestroyAcceleratorTable

Funkcja DestroyAcceleratorTable niszczy tabelę akceleratora. Przed zamknięciem aplikacji, należy użyć tej funkcji do zniszczenia każdej tabeli akceleratora, utworzony przy użyciu funkcji CreateAcceleratorTable.

(BOOL DestroyAcceleratorTable HACCEL  hAccel / / dojście do akceleratora tabeli);
 

Parametry

hAccel
Dojście do tabeli pedału przyspieszenia do zniszczenia. Ten uchwyt należy została utworzona przez wywołanie funkcji CreateAcceleratorTable.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd skróty klawiaturowe, funkcji akceleratora klawiatury, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index