Ikona powielania

Funkcja CopyIcon kopiuje dojście do ikony. Umożliwia to aplikacja lub biblioteka DLL można uzyskać własny uchwyt ikony własnością innego modułu. Następnie, jeśli moduł jest zwalniane, aplikacji, w której kopiowane ikonę nadal będą mogli użyć ikony.

Funkcja CopyImage tworzy nową ikonę oparte na ikonę określonego źródła. Nowa ikona może być większy lub mniejszy niż ikonę źródła.

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania, usuwania lub zastępowania ikonę zasobów w pliku wykonywalnego (.Pliki .exe), zobacz zasoby.

Index