WM_PAINTICON

WM_PAINTICON wiadomość jest wysyłana do zminimalizowanego okna, gdy ikona ma być malowane, ale tylko wtedy, gdy aplikacja została napisana dla 16-bitowego systemu Windows. Okno otrzyma ten komunikat, tylko wtedy, gdy ikona klasy jest zdefiniowana w oknie; w przeciwnym razie WM_PAINT jest wysyłana zamiast.

WM_PAINTICON 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Funkcja DefWindowProc zwraca ikonę klasy. Zgodność z 16-bitową wersję systemu Windows wParam ma wartość TRUE. Jednak wartość ta ma znaczenia.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie ikon, Ikona wiadomości, DefWindowProc, WM_ICONERASEBKGND, WM_PAINT

Index