Temat ikon

System używa ikony całej interfejs użytkownika do reprezentowania obiektów, takich jak pliki, foldery, skróty, aplikacje i dokumenty. Funkcje ikona Win32 API aplikacji tworzenie, ładowania, wyświetlania, organizuje i zniszczyć ikonami.

Aby uzyskać informacje dotyczące określania ikony dla typów plików, zobacz IExtractIcon.

Index