Ikona wiadomości

Następujące komunikaty są używane z ikonami.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index