Ikona zniszczenia

Jeśli aplikacja nie ma potrzeby ikona, utworzone za pomocą funkcji CreateIconIndirect , należy zniszczyć ikonę. Funkcja DestroyIcon niszczy uchwyt ikony i zwalnia wszelkich pamięci używanej przez ikonę. Aplikacje powinny używać tej funkcji tylko dla ikon utworzonego z CreateIconIndirect; nie jest konieczne do zniszczenia innych ikon.

Index