LookupIconIdFromDirectory

Funkcja LookupIconIdFromDirectory przeszuka dane ikonę lub kursora na ikonę lub kursora, najlepiej odpowiadający bieżącego urządzenia wyświetlającego.

int LookupIconIdFromDirectory ( PBYTE  presbits, / / adresu danych zasobuBOOLfIcon / / Poszukaj ikony lub kursora);
 

Parametry

presbits
Wskaźnik do danych katalogu ikonę lub kursora. Ponieważ ta funkcja nie sprawdza poprawności danych zasobów, powoduje, że usterki ogólnej ochrony (GP) lub zwraca wartość niezdefiniowane, jeśli presbits nie wskazuje prawidłowego zasobu danych.
fIcon
Określa, czy ikona lub kursor wystąpiono. Jeśli ten parametr ma wartość PRAWDA, funkcja jest wyszukiwanie ikona; Jeśli parametr ma wartość FAŁSZ, funkcja wyszukiwania kursora.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest identyfikator zasobu całkowitą ikonę lub kursora, najlepiej odpowiadający bieżącego urządzenia wyświetlającego.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Plik zasobów typu RT_GROUP_ICON (RT_GROUP_CURSOR wskazuje kursorów) zawiera ikonę (lub kursora) dane w kilku formatach zależny od urządzenia i niezależny od urządzenia. LookupIconIdFromDirectory szuka pliku zasobów dla ikony (lub kursora), który najlepiej pasowania bieżącego urządzenia wyświetlającego i zwraca jego identyfikator całkowitą. Funkcje FindResource i FindResourceEx za pomocą makra MAKEINTRESOURCE z tym identyfikatorem do lokalizowania zasobów w module.

Katalogu ikona jest załadowane z pliku zasobów z zasobu typu RT_GROUP_ICON (lub RT_GROUP_CURSOR dla kursorów) i nazwę zasobu całkowitą dla szczególnych ikony do załadowania. LookupIconIdFromDirectory zwraca identyfikator całkowitą, która jest nazwą zasobu ikonę, która najlepiej pasuje do bieżącego urządzenia wyświetlającego.

Funkcje LoadIcon, LoadCursori LoadImage ta funkcja służy do wyszukiwania danych określonego zasobu na ikonę lub kursora, najlepiej odpowiadający bieżącego urządzenia wyświetlającego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie ikon, ikona funkcji, CreateIconFromResource, CreateIconIndirect, FindResource, FindResourceEx, GetIconInfo, LoadCursor, LoadIcon, LoadImage, LookupIconIdFromDirectoryEx, MAKEINTRESOURCE

Index