EM_GETMODIFY

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETMODIFY ustalenie, czy zawartość formant edycyjny został zmodyfikowany.

EM_GETMODIFY wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli zawartość formant edycyjny został zmodyfikowany, wartość zwracana jest wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Uwagi

System utrzymuje wewnętrzny Flaga wskazująca, czy zmieniono zawartość formantu edycyjnego. Ta flaga jest czyszczony po utworzeniu formantu edycyjnego; Alternatywnie aplikacja może wysłać wiadomość EM_SETMODIFY do formantu edycyjnego, aby wyczyścić flagę.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_SETMODIFY