EN_ERRSPACE

EN_ERRSPACE powiadomienie jest wysyłane, gdy formant edycyjny nie może przydzielić pamięci, aby spełnić szczególne żądanie. Okno nadrzędne formantu edycyjnego odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

 EN_ERRSPACE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Identyfikator Edycja kontroli hwndEditCtrl = fikcyjnymi (HWND);      / / uchwyt z formantu edycyjnego 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, WM_COMMAND

Index