Zastępowanie tekstu

Aplikację można zastąpić zaznaczony tekst w formancie edycyjnym wysyłając kontroli wiadomość EM_REPLACESEL z wskaźnik do tekstu zastępczego. W przypadku braku bieżącego zaznaczenia, EM_REPLACESEL wstawia tekst zastępczy w punkcie wstawiania. Aplikacja może pojawić się komunikat powiadamiania EN_ERRSPACE , jeśli tekst przekracza rozmiar dostępnej pamięci. Komunikat ten odnosi się do obu formantów edycyjnych jednowierszowym i wielowierszowym.

Aplikacja umożliwia EM_REPLACESEL zastąpić część tekstu formant edycyjny lub funkcji SetDlgItemText , aby zamienić wszystkie.

Index