EM_GETLINECOUNT

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETLINECOUNT do pobrania liczbę wierszy w formancie Edycja wielowierszowa.

EM_GETLINECOUNT wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest liczbą całkowitą określającą liczbę wierszy w wielowierszowy edycja kontroli. Jeśli żaden tekst w formancie edycyjnym, wartość zwracany jest 1.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_GETLINE, EM_LINELENGTH

Index