EM_POSFROMCHAR

Aplikacja wysyła komunikat EM_POSFROMCHAR do pobrania współrzędnych określonych znaków w formancie edycji.

EM_POSFROMCHAR wParam = (WPARAM) wCharIndex; / / od zera indeks znaku fikcyjnymi = 0; / / nie wykorzystane 

Parametry

wCharIndex
Wartość wParam. Określa od zera indeks znaku.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest pozycja znaku (x, y). Dla formantu Edycja pojedynczej linii współrzędna y jest zawsze równa zero.

Uwagi

Zwrócone współrzędnych mogą być ujemne, jeżeli znak zostały zostały przewinięte poza obszaru klienckiego formantu edycyjnego. Współrzędne są obcinane do liczb całkowitych.

Jeśli wCharIndex jest wskaźnikiem ogranicznik linii, zwracane współrzędne są stanowiska właśnie minęła ostatni znak widoczne w wierszu.

Jeśli wCharIndex jest większa niż indeks ostatni znak w formancie, zwracane współrzędne są stanowiska właśnie minęła ostatni znak kontroli.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, Edytowanie komunikaty sterujące, EM_CHARFROMPOS, POINTL

Index