Zaznaczanie tekstu

Po wybraniu formant edycyjny, użytkownik może wybrać tekst w formancie za pomocą myszy lub klawiatury. Aplikacja może pobrać datę początkową i końcową pozycji znaku bieżącego zaznaczenia w formancie edycyjnym wysyłając kontroli komunikat EM_GETSEL . Zwracana wartość końcową pozycji jest jeden większy niż ostatni znak wyboru (oznacza to, że pozycja pierwszego znaku, po ostatnim wybrany znak).

Aplikację można również zaznaczyć tekst w formancie edycyjnym wysyłając kontroli wiadomość EM_SETSEL z indeksów znak początkowy i końcowy dla zaznaczenia. Na przykład aplikacji można użyć EM_SETSEL z EM_REPLACESEL aby usunąć tekst z formant edycyjny.

Te trzy komunikaty stosuje się do obu formantów edycyjnych jednowierszowym i wielowierszowym.

Index