Zmiana czcionki używanej przez formant edycyjny

Aplikację można zmienić czcionkę, która wykorzystuje formant edycyjny wysyłając wiadomość WM_SETFONT . Większość aplikacji to podczas przetwarzania komunikatu WM_INITDIALOG . Zmiana czcionki nie powoduje zmian rozmiaru formantu edycyjnego; aplikacje, które wysyłają komunikat WM_SETFONT mogą mieć do pobierania metryki czcionek dla tekstu i Oblicz rozmiar formantu edycyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek i metryki czcionek, zobacz czcionek i tekst.

Index