Zmiana formatowania prostokąt

Widoczność formant edycyjny tekst jest regulowane przez wymiary prostokąta jego okno i jego formatowania prostokąt. Prostokąt okno jest obszarem klienckim okna zawierającego formant edycji. Formatowanie prostokąt jest konstrukcja utrzymywane przez system formatowania tekst wyświetlany w prostokącie okna. Po pierwszym wyświetleniu formant edycyjny dwa prostokąty są identyczne jak na ekranie. Aplikacja może być formatowania prostokąt, większych niż prostokąt okna (tym samym ograniczenie widoczności formant edycji tekstu) lub mniejsze niż prostokąt okna (powodując dodatkowe wolne miejsce wokół tekstu).

Aplikację można ustawić współrzędne formant edycyjny formatowania prostokąt przesyłając komunikat EM_SETRECT . Wiadomość EM_SETRECT również automatycznie odrysowania formant edycji tekstu. Ustanowienie współrzędne formatowania prostokąt bez ponowne rysowanie tekstu formantu, aplikacja może wysłać kontroli wiadomość EM_SETRECTNP . Aby pobrać współrzędne formatowania prostokąt, aplikacja może wysłać kontroli wiadomość EM_GETRECT . Komunikaty te stosuje się do kontroli Edycja wielowierszowa tylko.

Index