EM_GETRECT

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETRECT do pobrania formatowania prostokąt formant edycyjny. Formatowanie prostokąt jest ograniczanie prostokąt tekst. Ograniczanie prostokąta jest niezależny od rozmiaru okna formant edycyjny.

EM_GETRECT wParam = 0;                    / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi (FIKCYJNYMI) (LPRECT) lprc; / / adresu struktury dla prostokąt 

 

Parametry

lprc
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera formatowania prostokąt.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest znaczącą wartość.

Uwagi

Formatowanie prostokąt formant Edycja wielowierszowa można zmodyfikować przy użyciu wiadomości EM_SETRECT i EM_SETRECTNP.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, Edytowanie komunikaty sterujące, EM_SETRECT, EM_SETRECTNP, RECT

Index