EM_GETWORDBREAKPROC

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETWORDBREAKPROC do formant edycyjny do pobierania adresu bieżącą funkcję zawijania programu word.

EM_GETWORDBREAKPROC wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa adres funkcji zawijania zdefiniowanych przez aplikację word. Wartość zwracana jest wartość NULL jeśli nie funkcji zawijania word istnieje.

Uwagi

Funkcja zawijania wyraz skanuje buforu tekstu, który zawiera tekst ma być wysłany do wyświetlania, szukając pierwszy wyraz, który nie mieści się w bieżącym wierszu wyświetlania. Funkcja zawijania program word umieszcza ten wyraz na początek następnego wiersza na wyświetlaczu. Funkcja zawijania program word definiuje punktu, jaką system należy przerwać wiersz tekstu w formantach edycyjnych wielowierszowe, zwykle na znak spacji oddzielający dwa słowa.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EditWordBreakProc, EM_FMTLINES, EM_SETWORDBREAKPROC

Index