EM_REPLACESEL

Aplikacja wysyła wiadomość EM_REPLACESEL aby zastąpić bieżące zaznaczenie w formancie edycji określonego tekstu.

EM_REPLACESEL fCanUndo = wParam (wartość logiczna);        / / flagi, która określa, czy wymiany można cofnąć lpszReplace = fikcyjnymi (LPCTSTR);  / / wskaźnik do zastąpienia ciąg tekstowy 

 

Parametry

fCanUndo
Wartość wParam. Określa, czy zamieniania można cofnąć. Jeśli to prawda, operacji można cofnąć. Jeśli ma wartość FAŁSZ, operacja nie może być cofnięte.
lpszReplace
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik ciąg zakończony zerem, zawierające tekst zastępczy.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

Użyj komunikat EM_REPLACESEL, aby zamienić tylko fragment tekstu w formancie edycyjnym. Aby zastąpić cały tekst, użyj wiadomości WM_SETTEXT.

W przypadku braku bieżącego zaznaczenia, dodaje się tekst zastępczy w bieżącej lokalizacji daszek.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, WM_SETTEXT

Index