EM_GETFIRSTVISIBLELINE

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETFIRSTVISIBLELINE do określenia umieszczonej widoczna linia w formancie edycji.

EM_GETFIRSTVISIBLELINE wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest formant edycyjny indeksu widoczne linii umieszczonej w wielowierszowe. Jednowierszowo-edycyjnym wartość zwracany jest indeksu pierwszego znaku widoczne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikató w sterujących

Index