Wytnij, Kopiuj, Wklej i oczywiste operacje

Win32 API zapewnia cztery wiadomości do przenoszenia tekstu między formant edycyjny i schowka. WM_COPY wiadomości kopiuje bieżące zaznaczenie (jeśli występują) z formant edycyjny do Schowka bez usuwania go z formantu edycyjnego. WM_CUT wiadomości powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia, jeśli w formancie edycji i kopie usuniętego tekstu do Schowka. WM_CLEAR wiadomości usuwa bieżące zaznaczenie (jeśli występują) z formant edycyjny, ale nie skopiować go do Schowka (chyba że użytkownik nacisnął klawisz shift). WM_PASTE wiadomości kopiuje tekst ze Schowka do formant edycyjny w punkcie wstawiania. Komunikaty te cztery dotyczą zarówno w jednowierszowym i wielowierszowym edycyjnym.

Z systemu Windows NT w wersji 4.0 lub nowszej formant edycyjny zawiera wbudowane w menu kontekstowym, która ułatwia użytkownikowi przenoszenie tekstu między formant edycji i Schowek. Menu kontekstowe pojawia się, gdy użytkownik kliknie formant za pomocą prawego przycisku myszy. Elementy menu w menu kontekstowym obejmują cofnąć, Wycinanie, Kopiuj, Wklej, usunąći Zaznacz wszystkie.

Index