Bufor tekstowy

System przechowuje Edycja tekstu formantu w buforze i kopiuje go do kontroli, jeżeli jest to konieczne. Następujące tematy dyskusji jak system przydziela i inicjuje bufor i zmiany jego właściwości.

Index