EM_LINEINDEX

Aplikacja wysyła wiadomość EM_LINEINDEX do pobrania indeks znaku linii w formancie wielowierszowy edycja. Indeks znaku jest liczbę znaków od początku formant edycyjny do określonego wiersza.

EM_LINEINDEX wParam = linii (WPARAM); / / Linia numer fikcyjnymi = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

linia
Wartość wParam. Określa numer wiersza od zera. Wartość –1 określa numer bieżącego wiersza (wiersz, który zawiera daszek).

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeks znaku wiersza określonego w parametrze linii lub jest –1, jeżeli określony numer jest większa niż liczba wierszy w formancie edycji.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_LINEFROMCHAR

Index