Modyfikowanie tekstu

Użytkownika można wybrać, usunąć lub przenieść tekst w formancie edycyjnym. System utrzymuje wewnętrzny flagi dla każdego formantu edycyjnego, wskazując, czy zawartość formantu została zmodyfikowana. System czyści tej flagi, kiedy tworzy kontroli i ustawia flagę, gdy zmienia się tekst w formancie. Aplikację można pobrać Flaga modyfikacji wysyłając kontroli wiadomość EM_GETMODIFY i ustawić lub czyści flagę modyfikacji wysyłając kontroli komunikat EM_SETMODIFY . Komunikaty te dotyczą zarówno w jednowierszowym i wielowierszowym edycyjnym.

Index