Edytowanie formantów

Microsoft ® Windows ® i Microsoft ® Windows NT ® zapewnia okien dialogowych i formanty do obsługi komunikacji między aplikacją i użytkownika. Formant edycyjny jest okno prostokątne kontroli zazwyczaj używane w oknie dialogowym pozwala użytkownikowi na wprowadzanie i edytowanie tekstu z klawiatury.

System obsługuje zarówno tekst Unicode (znaki są dwa bajty) i ANSI (znaki są jeden bajt). Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu Unicode i zestawy znaków, zobacz Unicode i zestawy znaków.

Index