EM_SETSEL

Aplikacja wysyła wiadomość EM_SETSEL aby wybrać zakres znaków w formancie edycji.

EM_SETSEL wParam = nStart (WPARAM) (INT);    / Początkowa pozycja fikcyjnymi = nEnd (FIKCYJNYMI) (INT);      / / kończącym się pozycja 

 

Parametry

nStart
Wartość wParam. Określa początkowy położenie znaku zaznaczenia.
nEnd
Określa końcową pozycji znaku zaznaczenia.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

W formancie edycji wzbogaconej Jeśli zaznaczenie nie jest całkowicie zawarte w pierwszych 64 KB, użyj wiadomości EM_EXSETSEL.

Jeśli parametr nStart ma wartość 0, a parametr nEnd jest –1, zaznaczony jest cały tekst w formancie edycyjnym. Jeśli nStart jest –1, wszystkie bieżące zaznaczenie jest usuwany. Daszek jest umieszczony na końcu wskazanych przez większej z dwóch wartości nEnd i nStart wybór.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_GETSEL, EM_REPLACESEL, EM_SCROLLCARET, EM_EXSETSEL

Index