WM_UNDO

Aplikacja wysyła wiadomość WM_UNDO formant edycyjny cofnąć ostatnią operację. Gdy wiadomość jest wysyłana do formant edycyjny, uprzednio usuniętego tekstu zostanie przywrócony lub skreśla się tekst wcześniej dodany.

WM_UNDO wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracana jest wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, WM_CLEAR, WM_COPY, WM_CUT, WM_PASTE