EM_EMPTYUNDOBUFFER

Aplikacja wysyła wiadomość EM_EMPTYUNDOBUFFER aby zresetować flagi Cofnij formant edycyjny. Ustawiono flagę Cofnij, gdy operacja w formancie edycyjnym można cofnąć.

 EM_EMPTYUNDOBUFFER wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

Flaga Cofnij są automatycznie resetowane zawsze, gdy formant edycyjny odbiera wiadomość WM_SETTEXT lub EM_SETHANDLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_CANUNDO, EM_SETHANDLE, EM_UNDO, WM_SETTEXT

Index