EM_GETLINE

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETLINE aby skopiować wiersz tekstu z formant edycyjny i umieścić ją w określony bufor.

 EM_GETLINE wParam = linii (WPARAM);          / / Linia numer w celu pobrania fikcyjnymi = lpch (FIKCYJNYMI) (LPCSTR); / / Adres buforu dla wiersza 

 

Parametry

linia
Wartość wParam. Określa formant edycyjny indeksu linii do pobrania z wielowierszowe. Wartość zero określa najwyższej linii. Ten parametr jest ignorowany przez formant edycji jednowierszowy.
lpch
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do buforu, który otrzymuje kopię wiersza. Pierwszy wyraz buforu określa maksymalną liczbę znaków, które mogą być kopiowane do buforu.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest to liczba znaków kopiowane. Wartość zwracany jest równa zero, jeśli numer wiersza określonego przez parametr wiersza jest większa niż liczba wierszy w formancie edycji.

Uwagi

Skopiowany wiersz nie zawiera kończącego znaku null.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_LINELENGTH, WM_GETTEXT

Index