EM_CANUNDO

Aplikacja wysyła wiadomość EM_CANUNDO do ustalenia, czy operacja formancie edycyjnym można cofnąć; to znaczy, czy formant można odpowiedzieć na wiadomość EM_UNDO.

EM_CANUNDO wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli formant edycyjny może poprawnie przetwarzać komunikat EM_UNDO, wartość zwracana jest wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_UNDO

Index