EM_SCROLLCARET

Aplikacja wysyła wiadomość EM_SCROLLCARET do przewijania daszek do wyświetlenia w formancie edycji.

EM_SCROLLCARET wParam = 0;    / / nie używane obecnie; zarezerwowane do użycia w przyszłości; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;    / / nie używane obecnie; zarezerwowane do użycia w przyszłości;  musi mieć wartość zero 

 

Parametry

wParam
Ten parametr jest aktualnie nieużywany. Jest on zarezerwowany do użycia w przyszłości. Powinny one być ustawione na zero.
fikcyjnymi
Ten parametr jest aktualnie nieużywany. Jest on zarezerwowany do użycia w przyszłości. Powinny one być ustawione na zero.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest niezerowa, jeśli wiadomość jest wysyłana do formant edycyjny.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_SETSEL

Index