EM_LINEFROMCHAR

Aplikacja wysyła wiadomość EM_LINEFROMCHAR do pobrania indeksu wiersz, który zawiera indeks określony znak w formancie wielowierszowy edycja. Indeks znaku jest liczbę znaków od początku formant edycyjny.

EM_LINEFROMCHAR wParam = ich (WPARAM);  / / znaków indeksu fikcyjnymi = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

ich
Wartość wParam. Określa indeks znaku znaku w wierszu, którego numer ma być pobrana. Jeżeli parametr ich jest –1, kopiowany jest numer wiersza bieżącego wiersza (wiersz zawierający daszek) lub, w przypadku zaznaczenia, numer wiersza zawierającego początku zaznaczenia jest pobierana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest od zera numer wiersza zawierającego wskaźnik znaków określonych przez ich.

Uwagi

W formancie edycji wzbogaconej Jeżeli indeks znaku jest większy niż 64 KB, użyj wiadomości EM_EXLINEFROMCHAR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_EXLINEFROMCHAR, EM_LINEINDEX

Index