EM_GETMARGINS

Aplikacja wysyła komunikat EM_GETMARGINS do pobrania szerokość lewego i prawego marginesu dla formant edycyjny.

 EM_GETMARGINS wParam = 0;  / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;  / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Zwraca szerokość lewego marginesu w programie word bity i szerokość prawego marginesu w programie word wysokich numerach.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_SETMARGINS

Index