Przy użyciu liczb całkowitych

Win32 API stanowi, że dwie funkcje całkowitej konwersji dla edycji kontroli mających na celu zawiera tylko liczby. Funkcja SetDlgItemInt tworzy reprezentację ciągu określonej liczby całkowitej (podpisane i niepodpisane) i wysyła ciąg formant edycyjny. SetDlgItemInt zwraca wartość nie. Funkcja GetDlgItemInt tworzy integer (podpisane i niepodpisane) z jego reprezentacji ciągów w formancie edycyjnym. GetDlgItemInt zwraca liczbę całkowitą (lub wartość błędu).

Index